Lucrand impreuna pentru o Europa verde, competitiva si incluziva

Bun venit!

Bine ati venit pe site-ul IMPREUNA – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilitati!

Acesta reprezinta un spatiu virtual de informare al proiectului „IMPREUNA – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilitati” cod PN4038, depus in cadrul Programului
Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

IMPREUNA

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău in calitate de promotor de proiect, având ca partener Fundația “Crucea Alb-Galbenă” Buzău si-a propus, prin acest proiect, creșterea accesului persoanelor adulte cu dizabilități la servicii integrate, furnizate în acord cu nevoile individuale, într-o zonă în care aceste servicii sunt inexistente în prezent (aria de implementare a proiectului este formată din 4 UAT-uri din județul Buzău: Stîlpu, Merei, Pietroasele, Ulmeni), prin infiintarea a două servicii sociale (1 locuință protejată și 1 centru de zi), care să ofere servicii/activități integrate atât persoanelor din comunitate, cât și celor din rezidență, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap, care functionează în com Stîlpu, jud. Buzău.

Scopul nostru

Ansamblul de acţiuni prevăzute a se derula in cadrul proiectului în vederea transmiterii de informaţii privind derularea si rezultatele proiectului si care are ca scop, pe de o parte informarea persoanelor cu dizabilitati si a familiilor acestora despre oportunităţile şi beneficiile oferite de proiect, iar pe de altă parte vizează informarea comunităţii cu privire la bunele practici legate de relaţia cu persoanele adulte cu dizabilităţi, dar şi cu privire la nevoile pe care aceste persoane le au in relaţia cu comunitatea. Nu în ultimul rând, comunicarea în cadrul proiectului are ca scop, pe de o parte evidenţierea faptului că infiinţarea de noi servicii sociale, iar pe de alta parte creşterea numărului de persoane defavorizate care beneficiază de servicii sociale, nu ar fi fost posibile fară finanţarea acordată de statul norvegian prin intermediul Grandurilor si Norvegiene

Proiectul beneficiaza de un grant in valoare de 968.211,09 euro, rata grantului fiind de 100%, oferit de Norvegia, prin Granturile SEE in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”, scopul proiectului fiind creșterea accesului persoanelor adulte cu dizabilități la servicii integrate, furnizate în acord cu nevoile individuale, într-o zonă în care aceste servicii sunt inexistente în prezent (aria de implementare a proiectului este formată din 4 UAT-uri din județul Buzău: Stîlpu, Merei, Pietroasele, Ulmeni).
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.
Pentru informaţii oficiale despre Granturile Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro si www.frds.ro